Poradnik fachowca

Okna zbyt szczelne

Stare drewniane okna chcę wymienić na plastikowe. Stare są nieszczelne i mieszkanie zimą bardzo się wyziębia. Ale sąsiedzi mówią, że u nich po takiej wymianie pojawiła się wilgoć i pleśń na ścianach. Ponadto skarżą się na bóle głowy. Czy to wina nowych okien? W przypadku nowych okien zarówno z PVC, jak i z drewna problemem może stać się nadmierna szczelność. Powoduje to brak komfortu mieszkańców, a często prowadzi również do nadmiernego zawilgocenia pomieszczeń. Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników powietrza, ewentualnie elementów pozwalających rozszczelnić okno, łączących w sobie nowoczesną wentylację z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniach. Rozwiązanie to, w przeciwieństwie do wietrzenia, ograniczy też nadmierną utratę ciepła.

Ciepła szyba

To taka, w której jedna z szyb ma napyloną warstwę odbijającą energię cieplną.

Co to są szyby niskoemisyjne (termoizolacyjne)?

Jest to zestaw składający się z dwóch szyb, z których jedna to szyba z niewidoczną warstwą kombinacji metali szlachetnych. Cienka, niewidoczna dla oka warstwa przepuszcza światło i energię słoneczną do wnętrza, równocześnie zapobiegając przenikaniu ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. W przestrzeni między szybami może znajdować się gaz szlachetny -np. argon , dodatkowo obniżający współczynnik k. poradnik

Poprawa izolacyjności termicznej szyb zespolonych możliwa jest również przez zastąpienie powietrza obecnego wewnątrz szyby zespolonej gazem, o lepszych parametrach izolacyjnych. W praktyce stosuje się następujące gazy szlachetne:

- argon (przewodnictwo cieplne niższe o 33% od powietrza);
- krypton (przewodnictwo cieplne niższe o 64% od powietrza);
- ksenon (przewodnictwo cieplne niższe o 79% od powietrza).

Klasa A czy B?

Profile mogą być klasy A, B lub C. Oznacza to iż ścianki konstrukcyjne mogą mieć 2,8 mm -3mm grubości /klasa A poniżej 2,8mm /klasa B/ poniżej 2,5mm /Klasa C– różnica sięga zatem jest spora. To niepozorne 0,5mm odgrywa jednak bardzo istotną rolę.

Grubość ścianek profilu ma bezpośredni wpływ na statykę, wytrzymałość stolarki i możliwości konstrukcyjne, ale również na cenę profilu (okien).

Producenci profili bazując na opinii, iż Klienci zwracają uwagę głównie na: magiczną ilość „5 komór”, szerokość 70mm profilu i cenę okna - dostosowują swoją ofertę do tych oczekiwań. Gro profili „nowej generacji” 5 komorowych waży tyle samo, co „starsze modele” – które były 3 komorowe i miały szerokości 58 – 60mm. Wszystko da się „rozdmuchać” – profile na etapie produkcji także. Powód jest jeden cena profilu to jego waga, a nie ilość komór! Grubość ścianek profilu ma bezpośredni wpływ na statykę, wytrzymałość stolarki i możliwości konstrukcyjne. Warto zatem sprawdzić z jakiej klasy profilu proponowane są okna. Klasa profilu podawana jest w Aprobacie Technicznej.

Kotwy czy dyble

Nie ma żadnej normy dotyczącej montażu stolarki otworowej. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jaki sposób wybrać, ponieważ zależy to od gabarytów okien, rodzaju muru, jego nośności, itp. Uogólniając, można powiedzieć, że montaż okien na dyblach jest pewniejszy, aczkolwiek nie zawsze możliwy np. ściana trójwarstwowa.

Okna białe czy kolorowe

Okna kolorowe bardziej nagrzewają się w porównaniu do okien białych, stąd inna budowa profilu skrzydła. W oknie kolorowym inny jest również kształt stali wzmacniającej. Trwałość okien kolorowych i białych jest porównywalna.

Pleśń po wymianie okien

Jeżeli przed wymianą okna nie było pleśni, to trzeba poprawić wentylację w pomieszczeniu poprzez na przykład montaż nawiewników w nowym oknie. Proszę skontaktować się z firmą, w której zamówione zostało okno i opowiedzieć o swoich kłopotach. W zależności od konstrukcji okna firma poradzi, w jaki sposób wykonać nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia.

Po wymianie okien w narożach i na szpalecie pojawił się grzyb

Przyczyn powstawania grzyba może być wiele, przytoczę tylko te najczęściej spotykane:

- złe odprowadzenie zużytego powietrza pionami wentylacyjnymi,
- brak dopływu świeżego powietrza,
- przemarzanie ścian zewnętrznych,
- zbyt niska temperatura w mieszkaniu (niedogrzanie),
- złe miejsce posadowienie okna w ścianie,
- złe uszczelnieni okna pianką poliuretanową,
- zawilgocenie pianki poliuretanowej.

Nieszczelne uszczelki

Czy można w jakiś sposób sprawdzić szczelność zamontowanych okien PCV? Pytanie wynika z faktu, iż w niektórych miejscach na futrynie, przy uszczelkach pojawił się kurz. Ponadto w tych miejscach wyczuwalny jest leciutki strumień zimnego powietrza przedostającego się z zewnątrz (przy zamkniętych oknach). Czy to jest normalne zjawisko? Niewielkie przepuszczanie powietrza w okolicach uszczelek jest normalnym zjawiskiem występującym w oknach, szczególnie przy dużej różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Jeżeli przewiewy są zbyt duże należy dokonać regulacji docisku kwater na elementach ruchomych okuć. Każde okno charakteryzuje określony współczynnik infiltracji powietrza (zapisany w Aprobacie Technicznej), ale sprawdzenie jego zgodności jest możliwe wyłącznie w warunkach laboratoryjnych.

Lód na ramach podczas dużego mrozu

Jakie są czynniki które wpływają na taką sytuacje?

Na taką sytuację wpływa przede wszystkim podwyższona wilgotność w pomieszczeniu. Poza tym prawdopodobnie (jak prawie wszyscy posiadacze okien z PCV) na obwodzie szyby jest aluminiowa ramka, która tworzy takzwany "mostek cieplny". Przy dużym mrozie może on powodować takie schłodzenie fragmentów okna, że aż pojawia się na nich lód.

Lód na ramach okien

Podczas mrozów kiedy temperatura spada poniżej –15 °C, na górnej ramie okna od strony mieszkania, w miejscu gdzie jest wentylacja okna pojawia się lód. W mieszkaniu są lekko rozszczelnione okna i sprawna wentylacja Na szybach pojawia się pas skroplonej wody szerokości około 6-7 cm. Lód powstał, gdyż nastąpiło zetknięcie pary wodnej zawartej w powietrzu z powierzchnią profilu, która została oziębiona do temperatury poniżej 0 °C. Przy tak niskich temperaturach zewnętrznych, nie jest trudno, np. przez nadmierny napływ powietrza zewnętrznego, schłodzić powierzchnię profilu PCV do temperatury poniżej punktu zamarzania wody. Szyby są zbudowane z dwóch tafli szklanych połączonych ze sobą na obwodzie ramką metalową i ta właśnie ramka tworząc tzw. mostek termiczny jest powodem schładzania brzegów szyby. Przy niskich temperaturach i podwyższonej wilgotności może to prowadzić do roszenia, a nawet powstania warstewki lodu na brzegu szyby. Wydaje się, że w opisanej sytuacji, dla bardzo niskich temperatur w okresie zimowym, sytuację mogłaby poprawić zmiana sposobu doprowadzania świeżego powietrza do mieszkania poprzez montaż nawiewników. Dostępne są również szyby z ramką o podwyższonej izolacyjności termicznej na obwodzie.

Efekt brudnych firanek

Efekt brudnych firanek jest spowodowany przez warstwę, która jest napylona na szybie, dzięki temu otrzymujemy szybę o niskim współczynniku przenikalności cieplnej U=1,1.

Dlaczego szyby roszą się tylko po bokach?

W granicach od 3 - 5 cm a nie na całej powierzchni? Szyba zespolona jest zbudowana z dwóch tafli szklanych połączonych ze sobą po obwodzie ramką metalową i ta właśnie ramka tworząc mostek termiczny jest powodem roszenia szyby. Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej gdyż najczęściej brak działania wentylacji jest przyczyną wyraszania się pary wodnej na oknach. W Oknach z szybami wyposażonymi w ramkę thermo ( specjalna ramka plastikowa zamiast metalowej) takie zjawisko nie występuje.

Dlaczego na szybach wyrasza się para wodna

Okna w sezonie zimowym bardzo się pocą pomimo włączonej wentylacji. Ościeżnica również jest cała mokra. Po otworzeniu skrzydła okiennego w jednej sekundzie szyba jest zaparowana. Pojawia się niezbyt ładny ciemny nalot w miejscach gdzie najczęściej spływają krople wody z szyby i nie udaje się tego usunąć detergentem. Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej oraz zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez intensywne lecz krótkie wietrzenie pomieszczenia lub zastosować nawiewniki. Najczęstszą przyczyną wyraszania się pary wodnej na szybie jest zbyt duża wilgotność w pomieszczeniach.

Czy opłaca się wymienić szyby w oknach?

O współczynniku przenikania ciepła 2,8 na szyby o współczynniku 1,1? Jakie z tego tytułu mogą być oszczędności w zużyciu ciepła? Oprócz korzyści materialnych, jakie bez wątpienia pojawią się po wymianie szyb, na pewno zwiększy się komfort użytkowy pomieszczenia, efekt „ciągnięcia chłodu” od okna znacznie się zmniejszy.

Dlaczego zaparowana jest tylko jedna z szyb?

Jeśli zaparowanie szyby występuje wewnątrz pakietu to szyba zespolona jest nieszczelna, a jeśli zaparowanie szyby występuje od strony pomieszczenia to prawdopodobnie nie jest to szyba z powłoką niskoemisyjną lub przy montażu pomylono stronę wewnętrzną z zewnętrzną.

Dlaczego zimą okno jest zaparowane wewnątrz mieszkania?

Najczęściej związane jest to z wysoką wilgotnością w pomieszczeniu. Para wodna zawarta w powietrzu skrapla się na najzimniejszej powierzchni (np. wtedy, kiedy coś zimnego wyjmiemy z lodówki). Często jest to szyba.

Duża wilgotność w domu

Wyraszanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie szyby jest zjawiskiem, które ma miejsce gdy wewnątrz pomieszczenia panuje duża wilgotność oraz jest duża różnica temperatur (wewnętrznej i zewnętrznej); jest to tzw. punkt rosy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić jak działa wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu. Jeśli działa prawidłowo, to do pomieszczeń trzeba doprowadzić świeże powietrze, tak aby umożliwić jego wymianę. Można to zrobić poprzez zainstalowanie np. nawiewników.

Wilgotność pomieszczeń mieszkalnych powinna oscylować w granicach 45-55% wilgotności względnej; do pomiaru używa się higrometru. Wilgotność powyżej 65% sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych. Pochłaniacz wilgoci można zastosować, nie mniej jednak nie usunie on przyczyny lecz jedynie skutki. Na rynku są chemiczne pochłaniacze wilgoci, niestety nie wiemy jaką mają skuteczność.

Woda na oknach

Woda na oknach gdy przychodzi zima - woda leje się po oknach od wewnątrz. Czym to jest spowodowane i czy można jakoś temu zaradzić? Prawdopodobnie okna są za szczelne i brak jest prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu. Proponuję zastosować nawiewniki do okien produkcji np. Brevis, Ventair lub Aereco.

Zjawisko infiltracji światła

Zjawisko interferencji światła zwane prążkami Brewstera pojawia się w szybach zespolonych wówczas : - gdy są one wykonane ze szkieł o bardzo małej różnicy grubości, mieszczącej się w przedziale od 400 do 700 nm, tj. długości składowych fal światła białego. Stosowane w szybach zespolonych szkło float charakteryzuje się minimalnymi różnicami grubości, co stanowi jego wielką zaletę. Zastosowanie szkła float do budowy szyby zespolonej może prowadzić do powstania niepożądanego zjawiska interferencji światła. W szkle ciągnionym, produkowanym metodą Pittsburgh, różnice grubości są znacznie większe niż w szkle float, dlatego przy zastosowaniu go w szybie zespolonej prążki Brewstera praktycznie nie występują, - oraz gdy równocześnie obie tafle znajdują się względem siebie pod niewielkim kątem, tj. gdy różnica równoległości tafli jest rzędu od 400 do 700nm. Różnica ta w praktyce jest niezauważalna i nie wpływa na właściwości użytkowe szyby zespolonej. Przy zaistnieniu obu opisanych wyżej warunków, następuje interferencja światła, widoczna w postaci szerokich plam, pasów lub pierścieni, rozmieszczonych w różnych miejscach na powierzchni szyby zespolonej. Zjawisko to jest bardziej widoczne przy oglądaniu szyby pod kątem.

Czym usunąć taśmę malarską?

Taśmę malarską jak i taśmę zabezpieczającą profil PCV należy usunąć najpóźniej 3 miesiące po montażu - później pozostaje tylko sposób mechaniczny. Zastosowanie rozpuszczalników może doprowadzić do odbarwienia się profilu, szczególnie profili kolorowych.

Wzmocnienia stalowe w oknach

Wszystkie profile PCV wymagają dodatkowego usztywnienia w postaci zbrojenia. Stal jest jednak droga, ale … na „szczęście” w gotowym wyrobie jej nie widać. Wprawdzie zgodnie z wytycznymi powinno się stosować zbrojenie min. 1,5mm, ale jak zastosuje się 1,0-1,2 mm to oszczędności są dość istotne, a więc pokusa duża. Tym samym nie zawarcie w umowie informacji o grubości zastosowanego zbrojenia już ułatwia takie „uproszczenia”. Dodatkowo zbrojenie winno byś zgodnie z wytycznymi przykręcane do profilu nie rzadziej niż co 30cm. Rzadziej przykręcone zbrojenie to również wymierne korzyści: taniej i szybciej.

W przypadku braku (lub zastosowania zbyt cienkich) stalowych wzmocnień w profilach PVC skrzydła mogą się odkształcać.

Na co należy zwrócić uwage przy zakupie okien?

Naszym zdaniem, wszyscy przyszli nabywcy okien przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie, powinni skoncentrować się przede wszystkim na ustaleniu klasy lub wartości następujących właściwości kupowanych okien:

- Odporności na obciążenie wiatrem
- Wodoszczelności
- Przepuszczalności powietrza
- Wentylacji
- Przenikalności ciepła
- Właściwości akustycznych
- Sił operacyjnych
- Odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie
- Wytrzymałości mechanicznej
- Odporności na włamanie
- Właściwości związane z promieniowaniem